verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 68

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 68

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Eemhavenweg 68 , 3089KH , het aanleggen van 2 in-uitritten op locatie Eemhavenweg inRotterdam. (datum besluit 02-05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00520 RECTIFICATIE; wijziging van de adressering van het besluit van 2 mei 2019. In uw vorige besluit was het huisnummer 68. Dit is nu gewijzigd naar Eemhavenweg huisnummer 42.(datum besluit 07-05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00520 Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.  

Geef een reactie