Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Victorieuxstraat 20

Heijplaat Online 21 mei 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Nabij Victorieuxstraat 20, 3089PX, realiseren van 22 eengezinswoningen (aanvraagdatum 07-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00108).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.