Verleende omgevingsvergunning Courzandseweg 45

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende omgevingsvergunning Courzandseweg 45

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 oktober 2023, 19:41

Jaargang 2018 Nr. 152601 Gepubliceerd op 16 juli 2018 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
  • Courzandseweg 45, 3089PE, het aanleggen van een in-/uitrit (datum besluit 10-07-2018, dossiernummer OMV.18.06.00333).
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie