Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1

Heijplaat Online 16 juli 2018 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur


Jaargang 2018
Nr. 152286
Gepubliceerd op 16 juli 2018 09:00Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
RDM-straat 1, 3089JS, melding brandveilig gebruik i.v.m. de Harbour Run. Dit is een obstacle run over haventerreinen. Hierbij wordt er tevens door diverse loodsen gelopen (aanvraagdatum 11-07-2018, dossiernummer OMV.18.07.00273).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.