verleende omgevingsvergunning Corydastraat 47

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende omgevingsvergunning Corydastraat 47

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

nabij Corydastraat 47, 3089TA, het kappen van 66 bomen en 300 m2 overige houtopstanden voor het bouwrijp maken van fases vier tot en met zeven van het project Heijplaat “Nieuwe Dorp”. voor 54 bomen een herplantplicht opgelegd en voor 23 bomen een plicht tot verplanten. Zie ook bijgevoegde plattegrond. ( datum besluit 04-10-2018, dossiernummer OMV.18.09.00359).zie ook bijgevoegde plattegrond Nieuwe DorpBezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie