Verleende omgevingsvergunning Bunschotenweg 200

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende omgevingsvergunning Bunschotenweg 200

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Bunschotenweg 200, 3089KC, het veranderen van een bestaande in-/uitrit op locatie Bundschotenweg in Rotterdam. De bestaande in-/uitrit van 7.1 meter wordt verbreed naar 14.1 meter. De in-/uitrit dient conform de situatietekening ‘Nieuwe situatie inrit UWT.pdf’ wordenaangelegd (datum besluit 16-04-2019, dossiernummer OMV.19.03.00239). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie