Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Heijplaat Online 7 mei 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Ophemertstraat 85, 3089JD, realiseren van diverse tijdelijke bouwwerken (10 jaar) (aanvraagdatum 29-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00621).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.