Update Heijplaat vanuit Stadsontwikkeling


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:30

Graag stel ik me even voor: Ria van der Linde, sinds kort vanuit de gemeente (cluster Stadsontwikkeling) aan de slag als projectmanager op Heijplaat. Ik ga ervoor zorgen -samen met collega’s van binnen en buiten de gemeente- dat de woningbouw in het Nieuwe Dorp vlot voortgang kan blijven vinden. Daarbij werk ik uiteraard samen met de ontwikkelaar Van Omme & De Groot (Het Verborgen Geheim) maar ook met CPK en Inspire waarbij de laatste twee een aantal woningen willen realiseren aan de Heijsekade. Het was al bekend dat de gymzaal aan de Corydastraat vervangen wordt door een nieuwe. Die komt aan een eindje verderop aan de parallelweg langs de Eemhavenweg(op de hoek van de Karimunstraat). Dat proces heeft een tijdje grotendeels stil gelegen omdat er binnen de gemeente nog geld moest worden gevonden. Intussen was al wel de omgevingsvergunnng aangevraagd en die is begin deze maand verleend. ((https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24940.html ; de bezwaartermijn loopt nog tot 13 juni). Inmiddels is er geld beschikbaar gesteld en zijn de voorbereidingen gestart. De nieuwe gymzaal moet in november 2021 klaar zijn. Op dat moment wordt de oude gymzaal gesloopt. Op de plek van de oude gymzaal komen woningen als onderdeel van het Verborgen Geheim. Eind van het jaar hopen we te kunnen afronden met de sloop van het laatste gebouw van de voormalige buurtsupermarkt aan het Zeven Provinciënplein. Ook op deze plek komen woningen die onderdeel zijn van Het Verborgen Geheim.   Met vereende krachten van wijkbewoners, gebiedscommissie, Stadsontwikkeling en partners Woonbron en Havenbedrijf Rotterdam is in 2018 het Masterplan Buitenruimte + inrichtingvisie Oude Dorp (Masterplan) opgesteld voor onder andere de buitenruimte van Het Oude Dorp. Dat plan doet recht aan de status van Rijksbeschermd stadsgezicht die Heijplaat sinds 2018 bezit. Het tot uitvoering brengen van dit Masterplan is het tweede deel van mijn opdracht vanuit Stadsontwikkeling. In 2022 staat de vernieuwing van de riolering in het Oude Dorp door Stadsbeheer op de agenda. Het is de bedoeling om de uitvoering de inrichting van het Oude Dorp daaraan te koppelen. Want als de straten toch open moeten, is dat een goed moment om de buitenruimte te verbeteren en Heijplaat te vergroenen zoals in het Masterplan wordt geschetst. We zijn nu aan het onderzoeken welke onderdelen van het Oude Dorp prioriteit hebben in de uitvoering en uit welk budget we dat kunnen bekostigen. Verder gaan we met Woonbron en het Havenbedrijf overleggen hoe zij vanuit hun eigen ambities mee kunnen doen met de aanpak. Daar rolt een voorstel uit waarover we graag met de bewoners van Heijplaat in gesprek gaan.   Geen onderdeel van het Masterplan maar wel karakteristiek en belangrijk voor Heijplaat is de muziekkoepel aan het Rondoplein. Die is zoals iedereen kan zien in slechte staat. Als de straat wordt opgebroken voor de nieuwe riolering zal dat de staat van de muziekkoepel niet ten goede komen. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dat moeten oplossen.   het projectteam Heijplaat van Stadsontwikkeling

Geef een reactie