Rotterdam Rave 2019

Heijplaat Online 16 juli 2019 %the_time()%
Laatste update: 16 juli 2019, 07:15 uur

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 15 december 2018 een verzoek ontvangen van Rotterdam Rave om een evenement te mogen organiseren in de RDM Onderzeebootloods en de RDM-kade in Rotterdam.
De Burgemeester van Rotterdam heeft op 3 juli 2019 besloten de vergunning te verlenen.
Bijzonderheden
De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 17 augustus maart 2019 van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 8.000 personen.
Het festival zal worden gehouden in de RDM Onderzeebootloods en op de RDM-kade in Rotterdam.
De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds en zaterdag 17 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot één uur ‘s middags.
De afbouw van dit evenement vindt plaats op zaterdag 17 augustus 2019 van elf uur ’s avonds tot één uur ’s ochtends en zondag 18 en maandag 19 augustus 2019 van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.
Inzage beschikking
De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.
Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:
De Burgemeester
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
uw naam, adres en handtekening;
uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
de datum waarop u bezwaar maakt;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden(en) van uw bezwaar.
U moet een kopie van het besluit mee sturen.
U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.