Ontwikkelingen vliegenaanpak Heijplaat


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 oktober 2023, 12:33

Aan de bewoners van Heijplaat Geachte mevrouw of heer, Sinds een aantal jaar heeft een deel van de bewoners op Heijplaat in de warmere maanden last van vliegen. Samen met DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoeken we de oorzaken/bronnen van de vliegenoverlast. Recentelijk hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Deze informatie wil ik graag met u delen. In de periode van 18 mei tot 23 mei ontvingen wij veel meldingen van overlast van vliegen in IJsselmonde. Dit was opmerkelijk omdat hier niet eerder overlast van vliegen is ervaren. Samen met de DCMR en het HBR is naar de oorzaak gezocht. Dat leidde tot de vondst van drie duwbakken (boten) met PMD (plastic, metaal en drankkartons) die bij het eiland van Brienenoord lagen. De eigenaar van dit plastic afval is SUEZ, het afvalverwerkingsbedrijf met een vestiging op Heijplaat. Tijdens eerdere onderzoeken (in 2017 en 2018) van het KAD in opdracht van de gemeente Rotterdam zijn de duwbakken niet bij ons in beeld geweest. De onderzoeken van de voorgaande jaren richtten zich vooral op de bedrijfsvoering binnen, in de hal van SUEZ.
  • Aanvullende onderzoeksopdracht Na de vondst van de duwbakken heeft de gemeemte Rotterdam het KAD een aanvullende opdracht gegeven met de volgende onderzoeksvragen: 1 Kan de inhoud van de duwbakken de overlast van vliegende insecten rondom de Kuip en in het gebied Oud-IJsselmonde hebben veroorzaakt? 2 Hoe aannemelijk is het dat dergelijke duwbakken voor overlast van vliegende insecten kunnen zorgen, op het moment dat deze duwbakken bij het afvalverwerkingsbedrijf bij Heijplaat zijn aangemeerd?
  • Conclusies onderzoek De conclusie van het onderzoek van het KAD zijn dat de omstandigheden in een dergelijke duwbak zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling van grote aantallen vliegende insecten en dat materiaal dat op deze wijze en in dergelijke omstandigheden in een leefgebied wordt opgeslagen, tot grote aantallen vliegende en overlastgevende insecten kan leiden. Het onderzoeksrapport van het KAD staat op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/. Aanpak De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om voor een schone en veilige leefomgeving te zorgen. De onderzoeksresultaten zijn aanleiding geweest om, samen met de DCMR en het HBR, met SUEZ in gesprek te gaan. Daarbij is gevraagd om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat er geen overlast voor omwonenden is. Dat betekent geen duwbakken als opslag in bewoond gebied gebruiken en aandacht voor het bestrijden van vliegen op het buitenzetten van SUEZ. SUEZ heeft aangegeven er veel aan te doen om overlast te voorkomen en heeft toegezegd geen duwbakken voor langere tijd aan de kade bij Heijplaat aangemeerd te laten. Wij blijven in gesprek met SUEZ en monitoren de aanpak en voortgang. Vervolg Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van deze bried vragen heeft. Het spreekuur in de Huiskamer (Heysekade 1) wordt daarom deze week uitgebreid. Medewerkers van de gemeente rn het KAD zijn woensdag van 12:00 tot 14:00 uur en donderdag van 18:00 tot 20:00 uur aanwezig om u te woord te staan. Ook gaan we een bewonersinformatieavond organiseren waarbij we het rapport van het KAD aan u presenteren. Gezien de vakantieperiode vindt deze na de zomervakantie plaats. U ontvangt hierover tijdig bericht. Dank Tot slot wil ik u, bewoner van Heijplaat, bedanken voor uw inzet en vertrouwen. De afgelopen maanden hebben vele bewoners vliegenmonsters ingeleverd. Ook dit seizoen blijven ee monsters verzamelen om gegevens te verzamelen over de locaties en herkomst van de vliegen en het helpt verbanden te leggen. Bijft u daarom vliegenmonsters inleveren. Meld vliegenoverlast bij de DCMR Het blijft ook belangeijk om vliegenoverlast bij de DCMR te melden. De DCMR registreert klachten, kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven en deelt de klachten wekelijks met de gemeente Rotterdam. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 0888 – 333 355 of online via https://www.dcmr.nl/melding-maken. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Directeur Stadsbeheer (voor deze) ing. R.W. van Eijck Manager Openbare Werken Zuid-West rapportage-onderzoek-vliegende-insecten-duwbakken-moerdijk_juni-2019_2.pdf

    Geef een reactie