Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:38

Onderwerp: Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat. Bij de oprichting van de Wijkraad voor Heijplaat vond de eerste wijkraad het belangrijk dat de herdenking van de gevallenen ieder jaar op 4 mei moest plaatsvinden ook op Heijplaat. Om dit te kunnen doen werd er vanuit de Wijkraad een commissie gevormd die werd aangevuld door een aantal burgerleden. Deze commissie organiseerde de herdenkingen in gebouw Courzand bij de gedenksteen ter nagedachtenis van Arie den Toom. Courzand was tijdens de oorlog een belangrijke plek waar een grote groep verzetsstrijders in de kelder en de grote zaal bij elkaar kwamen om gevechtstrainingen uit te voeren. De groep behoorde tot het verzet van Zuid-Holland en bestond uit meer dan 350 leden. In de jaren 70 kwam de Wijkwelzijnsgroep en namen er ook mensen vanuit deze groep zitting in de Commissie der gevallenen. Na het opheffen van de Wijkraden en de Wijkwelzijnsgroepen, nam de Vereniging van Wijkbewoners de werkzaamheden over, met een groot deel van de zelfde mensen die de commissie vormden. Met de nieuwe verordening op de bewonersorganisaties heeft de Vereniging van Huurders Heijplaat eind 2016 deze taak overgenomen. De Vereniging van Huurders Heijplaat heeft echter geen contractnummer bij de gemeente Rotterdam (dit contract nummer is nodig om subsidiegelden of onkosten te kunnen declareren bij de gemeente Rotterdam). Op aanwijzing van de Gemeente Rotterdam is er in overleg met de “Huiskamer op Heijplaat” besloten om de aanvraag voor de vergoeding van de onkosten van de Dodenherdenking via hun te laten verlopen. Dat is dit jaar gebeurd, maar doordat alles niet jofel liep en de commissie ook geen rechtspersoon is, hebben de leden besloten om hun werkzaamheden te stoppen. Wij vragen via deze weg of  een van de verenigingen of stichtingen op Heijplaat de Herdenking bij het monument, voort willen zetten, zij mogen op onze persoonlijke hulp rekenen. Namens de leden van de Commissie der Gevallenen Goof van der Stoep Wil Mangelsdorf