Omgevingsvergunning Dir. de Gelderstraat 29 plaatsen dakkapel

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Omgevingsvergunning Dir. de Gelderstraat 29 plaatsen dakkapel

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 2 augustus 2022, 23:43

Gemeenteblad 2022, 305016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Dir de Gelderstraat 29, 3089SJ, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van een bestaande woning (datum besluit 30-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.06.00247)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie