Kennisgeving verlengen proceduretermijn STC Group voor het realiseren klimtoren

Heijplaat Online 2 juli 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
 
Bedrijf : Stichting STC-Group B.V.
Locatie : Quarantaineweg 98, 3089 KP Rotterdam
Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal veranderen
Voor : Het realiseren van een klimtoren
Aanvraagdatum : 9 april 2019
Verzenddatum : 20 juni 2019
Zaaknummer : 9999120415
 
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.