Kennisgeving beschikking Barge Center Waalhaven B.V.


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 21 februari 2019, 07:15

HEIJPLAATGemeenteblad van Rotterdam 20-02-2019 09:00 Rotterdam Gemeenteblad 2019, 36587 Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 16 oktober 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Barge Center Waalhaven B.V. voor de inrichting aan de Waalhaven W.Z. 60, 3089 KR Rotterdam. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van lege en volle containers (waaronder containers met gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen), het stuffen en strippen van containers met koopmansgoederen, het testen en repareren van reefers en het begassen en ontgassen van containers. De aanvraag betreft het uitbreiden van het aantal soorten begassingsmiddelen. Verder worden een container voor de opslag van begassingsmiddelen en een container voor begassingsrestanten op de begassingsvakken geplaatst. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 februari 2019 tot en met 4 april 2019 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); – de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; – de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; – belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999100510.