geweigerde standplaatsvergunning Rondolaan

Heijplaat Online 11 juli 2019 %the_time()%
Laatste update: 11 juli 2019, 08:58 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft geweigerd (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012.
Gebied: Charlois
Adres: Rondolaan
Postcode: 3089 PR
Activiteit: verkoop van geringe eet- en drinkwaren
Datum besluit: 2 juli 2019
Status: geweigerd
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen het geweigerde besluit binnen zes weken na datum van verzending 2 juli 2019 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.