geweigerde standplaatsvergunning Rondolaan

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » geweigerde standplaatsvergunning Rondolaan

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 11 juli 2019, 08:58

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft geweigerd (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012. Gebied: Charlois Adres: Rondolaan Postcode: 3089 PR Activiteit: verkoop van geringe eet- en drinkwaren Datum besluit: 2 juli 2019 Status: geweigerd Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen het geweigerde besluit binnen zes weken na datum van verzending 2 juli 2019 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie