Gemeenteblad Omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Gemeenteblad Omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 26 januari 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Bluemarine Offshore Yard Services B.V. voor de inrichting aan de Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam.   De aanvraag betreft het oprichten van voor de opslag en distributie van goederen ten behoeve van de bevoorrading van schepen en installaties van Allseas (een bedrijf op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport). Binnen de inrichting worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: • de opslag van meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen (o.a. gasflessen); • het laden en lossen van materiaal; • met behulp van een hijskraan; • het testen en assembleren van innovaties en metaalbewerkingen (technische dienst).   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 23 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 op de volgende plaatsen inzien:   • het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 uur – 13.00 uur); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Inlichtingen Mevrouw P.C.T.M. Kox van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 58. Zaaknummer: BES98503131

Geef een reactie