Gemeenteblad Omgevingsvergunning Heijplaatweg 7

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Gemeenteblad Omgevingsvergunning Heijplaatweg 7

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben op 9 september 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht voor de inrichting aan de Heijplaatweg 7, 3089 JC Rotterdam.   Het betreft een inrichting voor de bouw en reparatie van schepen, vervaardiging en onderhoud van afmeersystemen, alsmede het bunkeren en afmeren van schepen.   De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting door uitbreiding met een nieuwe loods en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (actualisering van de vergunde situatie door middel van een revisievergunning).   Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 23 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 op de volgende plaatsen inzien:   • het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 uur – 13.00 uur); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Inlichtingen De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 48. Zaaknummer: 999914664.

Geef een reactie