aangevraagde vergunning heijplaatstraat 3 (Dokkaffee), 3089jb, gevelwijziging (23-09-15)


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 15:20

HEIJPLAAT 

23 september 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Heijplaatstraat  3, 3089JB, gevel-/kozijnaanpassing Dokkaffee  (aanvraagdatum 21-09-2015, dossiernummer OMV.15.09.00256). Informatie aangevraagde vergunningen Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.
Heijplaat aangevraagde vergunning heijplaatstraat 3 (Dokkaffee), 3089jb, gevelwijziging (23-09-15)

Geef een antwoord