Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Heijplaat Online 11 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten

Activiteit
: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor
: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat.

Aanvraagdatum
: 21 november 2016

Zaaknummer
: 999922847
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.