Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Home » Heijplaat Nieuws » Het verborgen geheim » Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten Activiteit: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Voor: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat. Aanvraagdatum: 21 november 2016 Zaaknummer: 999922847 In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Geef een reactie