Bodemsanering Droogdokweg 92


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 19 februari 2020, 19:15

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van: 1. Havenbedrijf d.d. 5 februari 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Droogdokweg 92 , gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen. Voor meer informatie over de melding kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000. Rotterdam, 19 februari 2020 Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam Directie Stadsontwikkeling

Geef een reactie