Bodemsanering Droogdokweg 92

Heijplaat Online 19 februari 2020 %the_time()%
Laatste update: 19 februari 2020, 19:15 uur

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van:

1. Havenbedrijf d.d. 5 februari 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Droogdokweg 92 , gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Voor meer informatie over de melding kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.

Rotterdam, 19 februari 2020

Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Directie Stadsontwikkeling