Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 131

Heijplaat Online 22 februari 2020 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 131, 3089KB, inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) (aanvraagdatum 17-02-2020, dossiernummer OMV.20.02.00308).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.