Belangenorganisatie Wijplaat viert 1 jarig bestaan


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 mei 2020, 14:00

Het 1-jarig bestaan van belangenorganisatie Wijplaat is een belangrijke mijlpaal. Het betekent dat het cruciale eerste jaar is overleefd. Op 3 mei 2019 werd Wijplaat opgericht bij de notaris, met als doel de belangen van bewoners van de wijk Heijplaat alsook het verbeteren van het woon- en leefklimaat in deze wijk te behartigen. In het afgelopen jaar heeft Wijplaat de thema’s: Buitenruimte, Schoon & Veilig, Vliegen & Stank en Verbinding vormgegeven. Het Masterplan Buitenruimte van Buro B+B was de informele start van belangenorganisatie Wijplaat. Het themateam Buitenruimte heeft advies gegeven op dit Masterplan, wat integraal is overgenomen door de gebiedscommissie. Om het schoonhouden van Heijplaat te verbeteren is afgelopen jaar door het themateam Schoon & Veilig contact opgenomen met de Gemeente Rotterdam. Het themateam Vliegen is nauw betrokken geweest bij het vliegenonderzoek door het KAD in opdracht van de gemeente Rotterdam. Deze betrokkenheid bij dit onderzoek is waardevol om de leefbaarheid van Heijplaat te verbeteren. Het netwerk van Wijplaat is binnen het thema Verbinding gevormd met belangrijke externe betrokkenen, zoals de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, DCMR, Woonbron en omliggende bedrijven. Daarnaast is een netwerk van vrijwilligers binnen de thema’s opgebouwd. Door gebruik te maken van dit netwerk, kon Wijplaat snel inspringen op het verdwijnen van Stichting de Huiskamer en de behoefte van bewoners om deze ontmoetingsplek te behouden. Deze inspanning heeft uiteindelijk geleid dat Stichting de Huiskamer 2.0 kon worden opgericht. Voor het komende jaar wenst Heijplaat Online de vrijwilligers van belangenorganisatie Wijplaat heel veel succes met het opvolgen en/of uitbreiden van de huidige thema’s en eventuele nieuw te vormen thema’s.  

Geef een reactie