Aangevraagde vergunning Eemhavenweg 44

Heijplaat Online 14 juni 2018 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur


Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Eemhavenweg 44, 3089KH, realisatie van bedrijfshallen met kantoren, voor de opslag van bulkgoederen (aanvraagdatum 05-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00082).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.