Aangevraagde vergunning De Rotterdamweg 1

Heijplaat Online 28 september 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 167119
Gepubliceerd op 27 september 2017 09:00
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
De Rotterdamweg 1, 3089JV, installeren van een tankfundatie en een tank (RDM Trainingsplant) (aanvraagdatum 15-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00275)
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.