Voorlopige vergunning verleend aan Dudok RDM B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Voorlopige vergunning verleend aan Dudok RDM B.V.

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:21

De burgemeester heeft besloten een voorlopige exploitatievergunning te verlenen voor: de inrichting: – Dudok RDM B.V. Adres – Heijplaatstraat 3 Postcode – 3089JB te Rotterdam Geldig vanaf – 08-04-2021 Geldig tot en met: – n.v.t. Registratienummer vergunning: – vv.3.0065381.2021   Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team HorecaVergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail naar horecavergunningen Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: – naam en adres van de indiener; – datum bezwaarschrift; – de gronden van het bezwaar; – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.   U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl,respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Geef een reactie