Verslag bewonersavond 24 uurs vergunning Onderzeebootloods

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » Verslag bewonersavond 24 uurs vergunning Onderzeebootloods

Leestijd: 4 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 11:20

Verslag bewonersavond Heijplaat 6 november 2019 Onderwerp: Verkenning 24-uursvergunning Onderzeebootloods Aanwezig: 25 bewoners en vertegenwoordigers gebiedscommissie, politie, havenbedrijf en gemeente Aanleiding In juni 2019 heeft de Gemeenteraad vragen gesteld over het huidige nachtleven in Rotterdam en de toekomstige ontwikkeling van nachthoreca. Als reactie hierop is door het College besloten de mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van 24-uurs horeca in de buitengebieden van Rotterdam. De Onderzeebootloods, gelegen op het RDM-terrein, is één van deze mogelijkheden. Deze locatie wordt sinds januari 2016 geëxploiteerd door RDM Events (Ahoy). Betrokkenheid van belanghebbenden Onderdeel van deze verkenning is het betrekken van de belanghebbenden. Zo is advies gevraagd omtrent deze verkenning aan het Havenbedrijf en de politie. Het Havenbedrijf heeft aangegeven negatief te staan tegenover een uitbreiding van de vergunning. Het Havenbedrijf heeft, als pandeigenaar, een contract met RDM Events, waarbij de focus ligt op de zakelijke- en haven gerelateerde evenementen. Zij zijn niet op zoek naar een uitbreiding van nachtelijke activiteiten in de Onderzeebootloods. De politie heeft tevens een negatief advies gegeven. De politie geeft aan dat hun capaciteit momenteel te beperkt is om inzet te kunnen plegen wanneer de activiteiten die in de Onderzeebootloods in de nachtelijke uren plaatsvinden, worden uitgebreid. Hierop is de politiecapaciteit in de nachtelijke uren aangepast. Politie heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om deze capaciteit op te hogen. Naast de gevraagde adviezen van het Havenbedrijf en de politie, is ook de gebiedscommissie Charlois gevraagd een advies uit te brengen. Hiervoor is op 6 november een participatieavond georganiseerd voor de bewoners van Heijplaat. Bewonersavond Informatie omtrent 24-uurs horeca in de Onderzeebootloods is gepresenteerd aan de aanwezige bewoners. Hierbij is benadrukt dat het enkel gaat om een verkenning naar mogelijkheden op deze locatie en dat er op dit moment nog geen vergunningaanvraag ligt. RDM Events, als exploitant, heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 24-uursvergunning, echter RDM Events heeft momenteel nog geen concreet plan voor die eventuele vergunning. Dat is ook de reden dat zij niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Wel is uit gesprekken met deze partij gebleken dat de behoefte ligt in de uitbreiding van zakelijke en/of haven gerelateerde evenementen, waarbij de eindtijd later is dan de huidige vergunde tijden. Met de huidige vergunning kunnen zij niet aan de behoefte aan dergelijke activiteiten voldoen en moeten zij dus weigeren. Daarbij is door RDM Events aangegeven dat er geen directe behoefte is in het uitbreiden van dance events. Omdat een concreet plan van RDM Events voor de eventuele 24-uursvergunning er nu niet is, gaven bewoners aan het lastig vinden een oordeel te geven over iets waar in feite nog weinig over kan worden gezegd. Het participatiemoment is volgens hen te vroeg om tot een concreet oordeel te komen. Uit de reactie van de bewoners van Heijplaat hebben wij op kunnen maken dat er op dit moment geen draagvlak is voor een uitbreiding naar een volledige 24-uursvergunning in de Onderzeebootloods. De aanwezige bewoners staan open voor het verlevendigen van de Heijplaat, maar vinden de hoeveelheid activiteiten die op dit moment plaatsvinden op deze locatie genoeg. Wel is gesproken over de mogelijkheid van een gelimiteerde uitbreiding van de vergunning, waar eventueel meer draagvlak vanuit de bewoners voor zou kunnen zijn. Een volledige uitbreiding naar een 24-uursvergunning is dus niet wenselijk, waarvoor een aantal argumenten zijn genoemd. De aanleiding van de verkenning naar 24-uurs horeca in de buitengebieden roept vragen op bij de bewoners. De Gemeenteraad is op zoek naar verlevendiging van het Rotterdamse uitgaansleven. Kan dit gerealiseerd worden met zakelijke en haven gerelateerde activiteiten zoals deze in de Onderzeebootloods plaatsvinden? Bewoners vragen zich af of deze visie voor daadwerkelijke verlevendiging zorgt waar de Gemeenteraad naar op zoek is. De bereikbaarheid van de Onderzeebootloods, in combinatie met parkeren, is de belangrijkste kwestie gebleken tijdens de bewonersavond. De desbetreffende locatie heeft beperkte mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid. Zo is Heijplaat, en tevens de Onderzeebootloods, enkel te bereiken via één weg (Waalhavenweg). Verder kan het gebied worden bereikt door middel van openbaar vervoer (bus en waterbus). Ook is de watertaxi een mogelijkheid om de locatie te bereiken. Uit ervaring van de bewoners blijkt dat weinig mensen ervoor kiezen het openbaar vervoer te gebruiken om op deze locatie te komen bij nachtelijke festiviteiten. Dit omdat de diensten van het openbaar niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ervaring leert dat veel bezoekers uiteindelijk toch de auto zullen kiezen als vervoersmiddel. De parkeerdruk op Heijplaat neemt hierdoor sterk toe, iets waar de bewoners veel overlast van ervaren. De aanwezige bewoners geven aan dat een verkeersregeling zoals bij een nachtelijk dance event, waarbij op de toegangswegen van de woonkern verkeersregelaars worden ingezet, dit wat hen betreft best goed functioneert. Noot hierbij is dat de parkeeroverlast niet enkel ervaren wordt bij nachtelijke festiviteiten, afkomstig van de Onderzeebootloods. In de woonkern Heijplaat speelt een bredere parkeerproblematiek. Bij nachtelijke festiviteiten wordt door de bewoners vaak overlast ervaren afkomstig van de bezoekers van de Onderzeebootloods. Geluidsoverlast, zwerfafval en vernieling zijn vormen van overlast die zijn benoemd door de bewoners. Ook signaleren zij het dealen van drugs in de wijk. Bewoners hebben aangegeven hier veel overlast van te ervaren. Tevens heeft de politie hier tijdens de bewonersavond zorgen over geuit, vanwege de eerder benoemde beperkte inzetbaarheid. Tot slot hebben de bewoners zich uitgesproken over de vrijheid die de exploitant heeft bij het hebben van een 24-uursvergunning. Bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over het feit dat het in principe elke dag mogelijk is een feest te organiseren tot diep in de nacht. Onder de huidige vergunning, waar gebruik gemaakt wordt van ‘verlaatjes’, kan enige controle blijven bestaan over de activiteiten die plaatsvinden in de nachtelijke uren van de Onderzeebootloods. Bij een eventuele 24-uursvergunning kan er naar beleving van de aanwezigen geen controle gehouden worden op de activiteiten die gaan plaatsvinden. Vervolg De input van de bewoners, het advies van het Havenbedrijf, het advies van de politie en het advies van de gebiedscommissie Charlois worden meegenomen in het voorstel dat aan het College ter besluitvorming wordt voorgelegd. Hierover zal het College de eindbeslissing nemen. Bewoners hebben aangegeven graag betrokken te willen blijven bij het proces en het uiteindelijke besluit. Zodra het besluit is genomen, zal dit worden gecommuniceerd met de gebiedscommissie Charlois en de bewoners van Heijplaat.

Geef een reactie