verleende vergunning zeven provincienplein 2, kappen (24-06-16)


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 24 juni 2016, 18:35

HEIJPLAAT – 24 juni 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Zeven Provincienplein 2, 3089SX, kappen van 25 bomen voor het bouwrijp maken van fase 1 “Het Nieuwe Dorp” in Rotterdam- Heijplaat. Er is een herplantplicht opgelegd, conform een nog te maken inrichtingsplan, met een minimum van 25 bomen. (datum besluit 23-06-2016, dossiernummer OMV.16.06.00238) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.