Verleende vergunning Scheepsbouwweg 1

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Verleende vergunning Scheepsbouwweg 1

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 192944 Gepubliceerd op 6 november 2017 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 1, 3089JW, aanpassen van een aantal hallen en kantoorruimten op de RDM campus, ten behoeve van de afdeling Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam. (datum besluit 01-11-2017, dossiernummer OMV.17.07.00222) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie