verleende vergunning aurorastraat 4, kappen 3 coniferen (03-11-16)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende vergunning aurorastraat 4, kappen 3 coniferen (03-11-16)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 november 2016, 17:22

03 november 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Aurorastraat 4, 3089PC, kappen van 3 coniferen in openbaar gebied, omdat de bomen een slechte kwaliteit hebben en zij niet meer veilig zijn voor de woonomgeving. Er is geen herplantplicht opgelegd omdat op het perceel voldoende bomen staan, waardoor de groene uitstraling van de buitenruimte gewaarborgd is. (datum besluit 01-11-2016, dossiernummer OMV.16.09.00008) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.