verleende ontheffing geluidhinder APV


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 24 september 2020, 22:13

Op 14 september 2020 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012. De ontheffing is verleend voor het aanleggen van looppaden en het stellen van keerwanden ten behoeve van het upgraden van het spoorwegemplacement Waalhaven West. De werkzaamheden vinden plaats aan de Waalhavenweg, 3089 JD te Rotterdam. De ontheffing is geldig van: – 25 september t/m 28 september 2020 van 07:00 – 23:00 uur, 23:00 – 07:00 uur;- 13 november t/m 16 november 2020 van 07:00 – 23:00 uur, 23:00 – 07:00 uur. Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden. Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethoudersT.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAMFaxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam, adres en handtekening; uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning. Deze zaken kunnen respectievelijk aangevraagd worden via www.digid.nl en www.eherkenning.nl. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: Rechtbank RotterdamSector BestuursrechtPostbus 509513007 BM ROTTERDAM Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Geef een reactie