verleende omgevingsvergunning Zaltbommelstraat 10

Heijplaat Online 25 juli 2018 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur


Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Zaltbommelstraat 10 , 3089JK, milieuneutrale verandering opslag houtpellets. Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu), ( datum besluit 23 -07-2018, dossiernummer OMV.18.05.00533).
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.