verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 21


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 21 , 3089JW , het interieur van de Scheepsbouwloods aande Scheepsbouwweg 1, 15 en 21 te wijzigen. Het plan betreft het inbouwen vandiverse volumes voor het Techniek College Rotterdam in het achterste deel van Hal 2.De Scheepsbouwloods is een gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b), datonderdeel uitmaakt van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).Het complex ligt in het rijksbeschermde stadsgezicht Heijplaat.( datum besluit 24-08-2020, op 25-08-2020 verzonden , dossiernummer OMV.20.06.00508 ) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.  

Geef een reactie