verleende omgevingsvergunning nabij Victorieuxstraat 20

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende omgevingsvergunning nabij Victorieuxstraat 20

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

nabij Victorieuxstraat 20 , 3089PX, realisatie van 22 eengezinswoningen. Het Verborgen Geheim – fase 5 . het realiseren van 22 nieuwbouwwoningen als fase 5 van het project “HetVerborgen Geheim”. De totale ontwikkeling ziet op een samenhangende woonwijk van 185woningen met heraanleg van de buitenruimte, waarvan de gebiedsontwikkeling al loopt vanaf2013. Fase 1 t/m 4 zijn al vergund en gerealiseerd. ( datum besluit 25-07- 2019, dossiernummer OMV.19.05.00108 )  Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie