verleende omgevingsvergunning heijplaatweg 7 gesloten bodemsysteem 01-06-1501 juni 2015


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 14:56

HEIJPLAAT – 01 juni 2015 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Heijplaatweg 7, 3089 JC, installeren van een gesloten bodemsysteem (datum besluit 28-05-2015, dossiernummer OMV.15.01.00315). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. Heijplaat verleende omgevingsvergunning heijplaatweg 7 gesloten bodemsysteem 01-06-1501 juni 2015

Geef een reactie