verleende omgevingsvergunning Eemhavenstraat 1

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » verleende omgevingsvergunning Eemhavenstraat 1

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Eemhavenstraat 1 , 3089KD, het vervangen van de bestaande kozijnen en aanbrengen van gevelbeplating aan de buitengevels locatie gelegen aan de Eemhavenstraat 1 Rotterdam het betreft een wijziging van de kozijnen in de Noorgevel (datum besluit 30-01-2020, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.19.12.00466) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie