vergunning drank en horeca verleend aan roodhart courzand


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 10:48

02 maart 2017 In verband met overname zonder wijziging is op 28-02-2017 een vergunning verleend zijnde een drank- en horecavergunning , aan Roodhart Courzand . De adres gegevens zijn: Courzandseweg 40, 3089PE Rotterdam. De vergunningsduur is van: 28-02-2017 Het registratienummer van dit besluit is: dr.P.0038171.2017 Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen  Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: 
  • naam en adres van de indiener; 

  • datum bezwaarschrift;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van burgemeester en wethouders,  t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.