tap-ontheffing (art. 35) verleend aan openingsfeest buurtvereniging heijplaat

Home » Heijplaat Nieuws » Buurtvereniging Heijplaat » tap-ontheffing (art. 35) verleend aan openingsfeest buurtvereniging heijplaat

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 oktober 2023, 13:08

05 mei 2016 In verband met nieuwe aanvraag is op 03-05-2016 een vergunning verleend zijnde een drank- en horecavergunning, aan openingsfeest Buurtvereniging Heijplaat. De adres gegevens zijn: Courzandseweg 51 0, Rotterdam. De vergunningsduur is van: 25-06-2016 tot en met: 25-06-2016 Het registratienummer van dit besluit is: vr.P.0162941.2016 Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
  • naam en adres van de indiener;
  • telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is;
  • datum bezwaarschrift;
  • de gronden van het bezwaar;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: De burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.