tap-ontheffing (art. 35) verleend aan kerstmarkt

Home » Heijplaat Nieuws » Drank- en horecavergunning » tap-ontheffing (art. 35) verleend aan kerstmarkt

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 januari 2024, 12:17

tap-ontheffing (art. 35) verleend aan kerstmarkt

19 november 2015

In verband met nieuwe aanvraag is op 17-11-2015 een vergunning verleend zijnde een drank- en horecavergunning , aan Kerstmarkt . De adres gegevens zijn: Letostraat 0, Rotterdam.

De vergunningsduur is van: 18-12-2015 tot en met: 18-12-2015 Het registratienummer van dit besluit is: vr.P.0145831.2015 Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met Horecavergunningen Voor meer informatie over horeca: www.rotterdam.nl/horeca. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: – naam en adres van de indiener; – telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is; – datum bezwaarschrift; – de gronden van het bezwaar; – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: De burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.