SUEZ Recycling Services plaatsen koolfilter

Heijplaat Online 3 mei 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

 
Kennisgeving aanvraag
Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf : SUEZ Recycling Services
Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam Activiteit :Bouwen
Voor : Het plaatsen van een koolfilter Aanvraagdatum: 18 april 2017
Zaaknummer :999940470
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.
Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via www.overheid.nl.