Pilot Camping Heijplaat Bazar Bizar

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » Pilot Camping Heijplaat Bazar Bizar

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 oktober 2023, 13:07

Update: Vanmorgen telefonisch contact gehad met de gebiedsnetwerker en Academie voor de Bouwkunst en mailcontact met Bazar Bizar. De mogelijkheid om de camping jaarlijks terug te laten keren staat nog in de kinderschoenen en Bazar Bizar zou dit heel graag 3 maanden per jaar willen doen, alleen moet dit in overleg met de bewoners van Heijplaat en de betrokken verenigingen. Er moet voldoende draagvlak zijn om dit idee doorgang te laten geven. Ik heb morgen een gesprek bij de Academie voor de Bouwkunst om de communicatie naar Heijplaat te verbeteren, zodat duidelijk wordt wat er van de Camping verwacht kan worden en de onduidelijkheden hiermee weggenomen kunnen worden. Gisteravond op de Facebookgroep Heijplaat 100 jaar vernomen dat er nogal wat onvrede is ontstaan door de komst van de Pilot Camping Heijplaat georganiseerd door Bazar Bizar. Vanmorgen heb ik dan ook contact opgenomen met het team evenementen van de Gemeente Rotterdam. De mevrouw die over het gebied Charlois gaat gesproken en zij heeft me verteld dat een vergunning op dit moment nog niet verstrekt is, maar wel verstrekt gaat worden. Ze zit nog op een aantal documenten te wachten om hiertoe over te gaan. Een dergelijke evenementenvergunning waar de Pilot Camping Heijplaat onder valt, behoeft een week van te voren aangevraagd te worden. Aangezien het evenement over 2 weken plaatsvindt, zijn ze dus ook niet in gebreke hierin. Zodra ik de vergunning voorbij zie komen zal ik deze op de website plaatsen. Pas als de vergunning verstrekt is, kan er bezwaar gemaakt worden. Dan het punt dat de camping Heijplaat jaarlijks zou gaan terugkeren. Mevrouw gaf aan dat dit niet via een evenementenvergunning geregeld gaat worden. Ze gaf wel aan dat er nu gesprekken over de mogelijkheid hiervan plaatsvinden. De gebiedsnetwerker zou hier meer over weten. Dus ik heb vanmorgen getracht hem te bellen, helaas was hij niet bereikbaar. Ik zal vandaag het nog een aantal maal proberen en jullie direct op de hoogte stellen over de informatie die ik van hem krijg.