Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Heijplaat Online 20 november 2019 %the_time()%
Laatste update: 20 november 2019, 19:00 uur

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)
 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:
 
Beelen Reststoffen BV d.d. 8 november 2019. De melding betreft het voornemen om op de
Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 december 2019 tot 28 februari 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.
 
Rotterdam, 20 november 2019
Mevr. drs. H.M. Bockxmeer
Concerndirecteur Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam
Directie Stadsontwikkeling