Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 20 november 2019, 19:00

HEIJPLAATKennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)   Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:   Beelen Reststoffen BV d.d. 8 november 2019. De melding betreft het voornemen om op de Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 december 2019 tot 28 februari 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.   Rotterdam, 20 november 2019 Mevr. drs. H.M. Bockxmeer Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam Directie Stadsontwikkeling

Geef een antwoord Reactie annuleren