Ontwerp-omgevingsvergunning Heijplaatweg 7 (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Ontwerp-omgevingsvergunning Heijplaatweg 7 (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben op 9 september 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht voor de inrichting aan de Heijplaatweg 7, 3089 JC Rotterdam. Het betreft een inrichting voor de bouw en reparatie van schepen, vervaardiging en onderhoud van afmeersystemen, alsmede het bunkeren en afmeren van schepen. De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting door uitbreiding met een nieuwe loods en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (actualisering van de vergunde situatie door middel van een revisievergunning). Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 op de volgende plaatsen inzien: • de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Inlichtingen De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 48. Zaaknummer: 999914664.

Geef een reactie