ontheffing geluidsoverlast bonn en meeswerf (03-08-2016)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 augustus 2016, 19:31

HEIJPLAAT – 03 augustus 2016 Artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 Betreft De gebiedscommissie Charlois verleent Roodhart Emission Control ontheffing voor het het verrichten van werkzaamheden op de lokatie Bonn en Meeswerf. Periode van ontheffing De ontheffing wordt verleend voor de periode 29 augustus 2016 van 07:00 uur tot maximaal 30 augustus 2016 07:00 uur. Beroepsmogelijkheid Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.   Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; datum bezwaarschrift; de gronden van het bezwaar; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.   Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 6300. Voorlopige voorziening U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Meer informatie Wilt u meer weten? Lees dan het volledige besluit Ontheffing geluidsoverlast Bonn- en Meeswerf.