Omgevingsvergunning Waalhaven W.Z. 60

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Omgevingsvergunning Waalhaven W.Z. 60

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 25 april 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Barge Center Waalhaven B.V. voor de inrichting aan de Waalhaven W.Z. 60, 3089 KR Rotterdam. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van lege en volle containers (waaronder containers met gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen), het stuffen en strippen van containers met koopmansgoederen en het testen en repareren van reefers. De aanvraag betreft het onderdeel Milieu, verandering en heeft betrekking op het begassen van containers in een speciaal hiervoor ingericht begassingsvak. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 op de volgende plaatsen inzien: • het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Inlichtingen De heer M.A.H. Desjardijn van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 67.

Geef een reactie