Meldingen Overlast

Heijplaat Online 1 maart 2019 %the_time()%
Laatste update: 8 maart 2022, 13:15 uur

Geluid
DCMR houdt zich bezig met het handhaven van geluidsregels voor horecabedrijven, evenementen, vliegverkeer en scheepvaart. Voor geluidoverlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, kunt u terecht bij de politie of uw gemeente.
Stankoverlast
De meeste stankoverlast wordt veroorzaakt door industrie, landbouw, scheepvaart en horecabedrijven. Na een melding probeert DCMR zo snel mogelijk de oorzaak te vinden en nemen we maatregelen om de stank te laten verdwijnen.
Overige meldingen
Naast geluids- en stankoverlast, neemt DCMR ook andere milieumeldingen aan. Denk daarbij aan bodem, bedrijfsafval en stofoverlast. Ze voeren diverse metingen uit en onderzoeken de oorzaak van de overlast wanneer dat nodig is.
Deze meldingen neemt DCMR niet aan
DCMR neemt niet alle overlastmeldingen aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle overlast door particulieren, zoals straatraces, haardvuren en geluidoverlast door buren. In veel gevallen kunt u deze overlast melden bij uw gemeente.
Milieumelding maken
Dit kan u melden via tel: 0888 333 555
Of via https://www.dcmr.nl/melding-maken