maatwerkvoorschriften koedoodstraat (20-07-2016)

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » maatwerkvoorschriften koedoodstraat (20-07-2016)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 21 juli 2016, 06:04

HEIJPLAAT – 20 juli 2016 Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend. Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) in werking getreden. De activiteiten van het lozen van grondwater bij een ontwatering vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Op 9 mei 2016 hebben wij van KWS Infra B.V. een melding overeenkomstig artikel 1.10 van het Blbi ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering aan de Koedoodstraat te Rotterdam. Ter plaatse van de Koedoodstraat te Rotterdam worden werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, zal bemaling van grondwater noodzakelijk zijn. Het uit de bouwsleuf vrijkomende grondwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool. De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, lid 7, sub a van het Blbi aangegeven maximum van 8 weken. Tevens zal de te lozen hoeveelheid grondwaterwater meer bedragen dan de maximaal toegestane hoeveelheid van 5 m3 per uur zoals aangegeven in artikel 3.2, lid 7, sub b van het Blbi. De beëindiging van de lozing is gepland op 10 oktober 2016. Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 3.2, lid 8 van het Blbi verklaren wij de artikelen 3.2, lid 7, sub a van het Blbi en artikel 3.2, lid 7, sub b niet van toepassing op de locatie aan de Koedoodstraat te Rotterdam. Overeenkomstig artikel 3.2, lid 8 van het Blbi hebben wij besloten voorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van grondwater bij een ontwatering. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 op de volgende plaatsen inzien: de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); de Stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam o.v.v. “Awb-bezwaar”. Inlichtingen De heer W.G. Dercksen van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 14. Zaaknummer: 99994337