Kruispunt Courzandseweg Eemhavenweg Koedoodstraat vanaf 14 november – 21 december afgesloten


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 oktober 2023, 09:30

Op woensdag 14 november start de gemeente Rotterdam met de aanleg van de rotonde Eemhavenweg – Courzandseweg – Koedoodstraat. Het werk gaat ongeveer vijf weken duren. Het kruispunt is deze weken voor alle verkeer, behalve de lijnbussen, afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 9 oktober jl. bleek dat bewoners betwijfelen of een rotonde de oplossing is voor het probleem van zwaar verkeer in de woonbuurt van Heijplaat. Naar aanleiding hiervan heeft de verkeerskundige het ontwerp nogmaals kritisch bekeken. Op dit moment is de aanleg van de rotonde op deze locatie de enige haalbare en naar verwachting effectieve optie op korte termijn. Daarom is besloten de rotonde volgens plan aan te leggen. Op de Waalhavenweg en Droogdokweg komen permanente vooraankondigingsborden te staan waarop is aangegeven welke route vrachtwagens moeten rijden. Met het Havenbedrijf is afgesproken dat in de kern van de rotonde gras komt met hieromheen een verharding met een trottoirband om te voorkomen dat vrachtwagens hier over heen rijden. Omleidingen Tijdens de werkzaamheden is Heijplaat te bereiken via de Bunschotenweg of via de Droogdokweg. Hinder Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren en de werktijden worden verlengd tot in de avonduren en/of zaterdagen.