Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 december 2018, 13:50

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

1. De heer O.J. Dirkzwager d.d. 27 november 2018. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Oudedijk 275/Palestinastraat e.o./Essenlaan 76-78 gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Beschikking verkort

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

2. ernst en spoed is vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor de Franselaan 289a-291 gemeente Rotterdam sectie AA nummer 1492.

De beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage:

– bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000. 

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor de saneringsverslagen voor de navolgende locaties: 

3. Ophemertstraat bij 50

4. Tolhuislaan 112 e.o.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (2 t/m 4) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikkingen op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, mevrouw C.J. van der Heijden, telefoon 010-2468360. 

Rotterdam, 5 december 2018 

Directeur Stedelijke Inrichting

Drs. E.S.F. Klep