Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Droogdokweg 92

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Droogdokweg 92

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 23 januari 2019, 18:54

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

1. Stadsontwikkeling d.d. 14 januari 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem tussen de Gouvernestraat, West Kruiskade en Westersingel, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

2. Havenbedrijf N.V. d.d. 16 januari 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem tussen de Droogdokweg 92, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor het saneringsverslag voor de navolgende locatie: 

 

3. Veerlaan

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking (3) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

 

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, mevrouw C.J. van der Heijden, telefoon 010-2468360. 

 

Rotterdam, 23 januari 2019 

Directeur Stedelijke Inrichting

Drs. E.S.F. Klep