Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) droogdokweg 92


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 juli 2020, 23:30

Ontwerp-beschikking Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerp-beschikkingen zijn genomen:   1. ernst en spoed is vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor ´s-Gravenweg 654 gemeente Kralingen sectie D nummer 10432 (gedeeltelijk) (Zaak ID 9999183450)   Zienswijzen Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikkingen (1) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact via info@dcmr.nl. tel. 010-2468000.   De ontwerp-beschikkingen (1) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.   Beschikking verkort Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:   2. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en 39 juncto 40 Wbb voor de Droogdokweg 92, gemeente Charlois, sectie A nummers 3815 en 3816 (beide geheel) en 3899 en 4456 (beide gedeeltelijk). (Zaak ID 9999183703) 3. er is ingestemd met een locatiebeheerplan op grond van artikel 39 juncto 40 Wbb voor de Slachthuisweg 30, gemeente Hoek van Holland, sectie C nummers 317, 364, 408 t/m 410 en 415 (alle geheel) en 375, 378, 413 en 414 (alle gedeeltelijk). (Zaak ID 9999177440)   Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor de saneringsverslagen voor de navolgende locaties:   4. Noordsingel 115 (Zaak ID 9999177629) 5. Schipholstraat vm 76-80 (Zaak ID 9999181882) 6. C.N.A. Looslaan 9 (Zaak ID 9999184394) 7. Oude Maasweg 6 (Weegbrugweg) (Zaak ID 9999175137)   Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (3 t/m 7) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.   Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.   Rotterdam, 29 juli 2020   Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer Concerndirecteur Stadsontwikkeling    

Geef een reactie